Herroepingsrecht

Enkel dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen

 

Nicky Bellini

Kamershoek 70

B-9240 Zele

nicky.bellini@outlook.com

 

Ik ......................................... deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: ........................................................................

de verrichting van de volgende dienst: ...........................................................................

herroept.

 

  • Besteld op ......................................................................

 

  • Naam concsument: ..........................................................

 

  • Adres consument: ............................................................

                                     ............................................................

 

 

  • Handtekening consument.................................................